Postbus 67 2910 AB  Nieuwerkerk a/d IJssel    Telefoon: 06 13628320  
 
ACTIVITEITEN
 
 
  • onderzoek naar passendheid functie
  • onderzoek naar interne re-integratiemogelijkheden
  • onderzoek naar externe re-integratiemogelijkheden
  • advies omtrent wet- en regelgeving o.a. Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten en Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-vermogen (WIA)
  • advies omtrent verzuimbegeleiding c.q. casemanagement
  • advies bij bezwaar- en beroepszaken UWV

Reavizier verricht een zorgvuldige en complete analyse van de (individuele) verzuimsituatie.  Er wordt gesproken met de opdrachtgever, met de werknemer en meestal volgt ook een gezamenlijk gesprek. Waar nodig vindt tevens overleg plaats met de bedrijfsarts of andere betrokken instanties. De uitkomsten van de analyse worden verwoord in een specifiek, eerlijk en bruikbaar advies.

 

 
     
 
DESIGN DOOR IDVISION