Postbus 67 2910 AB  Nieuwerkerk a/d IJssel    Telefoon: 06 13628320  
 
PERSONALIA
 
 

Vincent Bouwman (1967) is sinds 1997 arbeidsdeskundige. Opgeleid bij het UWV is hij in 2000 gaan werken bij ZVN Advies, later Argonaut. Het accent  van de werkzaamheden lag op het adviseren van werkgevers bij verzuimsituaties. Hierbij werd veel samengewerkt met de betrokken bedrijfsartsen.

In februari ’05 is een start gemaakt met Reavizier. Er wordt verzuim- en re-integratieadvies gegeven aan werkgevers over (individuele) verzuimsituaties in hun bedrijf. Hierbij wordt, indien nodig, ook overlegd met andere betrokken partijen als bedrijfsarts, psycholoog, belangenbehartigers of het UWV. Het is elke keer weer een uitdaging om de situatie te analyseren en vervolgens een advies te geven op basis waar werkgever en werknemer verdere re-integratieactiviteiten kunnen ondernemen.

Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn geruime tijd werkzaamheden verricht ten behoeve van het UWV; o.a. claimbeoordeling.

 
     
 
DESIGN DOOR IDVISION